Takster

 • Tolketjenester Taksten beregnes og aftales med kunden i funktion af den påkrævede tolketjenestes sværhedsgrad og type, og sættes som en daglig tarif, en halvdagstarif (4 timer) en timetakst eller et fast beløb samt muligheden for at få godtgjort udgifter forbundet hermed, hvis dette skulle være tilfældet.
 • Oversættelsestjenester
  Taksterne for disse ydelser beregnes og aftales ligeledes med kunden i funktion af tekstens sværhedsgrad, deadline, længde og typologi.

  Hvad angår oversættelsestjenesten vil beregningen ske på baggrund af de forskellige forhold og efter aftale, med udgangspunkt i kildeteksten (source) eller den færdige tekst (target) med mulighed på beregning: pr. ord, pr. linje (bestående af 55 tastanslag), eller pr. side (bestående af cirka 25 linjer a 55 tastanslag hver), hvor mellemrum og tegnsætningstegn altid medregnes.

  Da en tekst, som oversættes til italiensk, generelt bliver længere, især i forhold til originaltekster på engelsk (cirka 30% længere) og tysk (cirka 40/50% længere), bør overslagene, på trods af et godt tilnærmelsesniveau, aldrig betragtes som værende bindende.

  Taksterne varierer i tilfælde af komplekse tekster, som kræver dybdegående research, og desuden skal en eventuel omkostningsgodtgørelse forudses i tilfælde af oversættelsestjenester hos kunden og/eller hvis behovet herfor opstår.

  Der gives rabat på særligt lange opgaver, eller i tilfælde af projekter, som sikrer fortløbende opgaver frem i tiden.

 • Overslag
  Det er muligt at forespørge et gratis og uforpligtende overslag for alle ydelserne – tolkning, oversættelser, sprogkurser samt enhver anden sproglig assistance, ved at rette henvendelse via de anførte data i afsnittet Kontaktdata.

Udskriv=