Tjenesteydelser

De utallige tilbudte tjenesteydelser omfatter simultantolkning i konferencer, konsekutiv tolkning og hvisketolkning, forhandlingstolkning, oversættelsestjenester, sproglig assistance og sprogkurser.

Herunder gives en kort beskrivelse af tolkningstyperne:

 • Tolkning i konferencer
  Som navnet også antyder benyttes denne tolkningstype på konferencer, kongresser og internationale topmøder. Der kan i denne sammenhæng anvendes forskellige tolkningstyper: De simultane og konsekutive tolkninger er de mest anvendte, og derudover findes også visketolkning, også kendt som chuchotage.

  • Simultan
  • Konsekutiv
  • Visketolkning (eller chuchotage)
 • Forhandlingstolkning
  Denne teknik anvendes når de involverede parter mødes og formidler en uformel kommunikation for små grupper af forskellige sprog, eventuelt også gennem kortvarig konsultation med parterne. Teknikken er yderst velegnet under kommercielle forhandlinger, udarbejdning af kontrakter, arbejdsmøder, besøg på produktionsanlæg samt som sproglig assistance i forbindelse med messer eller andre arrangementer.
 • Oversættelse
  Denne aktivitet definerer en fortolkning af indholdet af en skrevet tekst, kaldet “originalteksten” eller “kildeteksten”, og den påfølgende udformning af en ny tekst, med det samme indhold som originalen, men på et andet sprog, der kaldes “målsproget” eller “destinationssproget”. Den tilbudte oversættelsestjeneste kendetegnes af visse værdikarakteristika: Kvalitet, det oversatte materiales nøjagtighed samt præcision, med en perfekt brug af sektorens terminologi i overensstemmelse med det oprindelige dokument og med særlig hensynstagen til tidsrammerne for aflevering af den færdige oversættelse.
 • Sprogkurser
  Der sættes ekstra ind på kursusforberedelsen og planlægning af indlæringsforløbet samt undervisningsmetoden, der alle har til formål at skabe en udbytterig, stimulerende og hurtig indlæring. Under denne omstændighed består ydelserne i forberedelse og gennemførsel af sprogkurser for virksomheder samt offentlige og private institutioner.

Alle de ovenstående ydelser udføres med maksimal omhu og kompetence på de behandlede sprog – italiensk – engelsk – tysk – frank; dansk (kun skriftlige oversættelse DA>IT).

Under den forløbne professionelle karriere har Dr.ssa Diana Pettoello stået overfor og herigennem opnået en specialisering indenfor adskillige områder og markedssektorer:

 • Landbrug og miljø
 • Kunst og arkitektur
 • Administration og management
 • Maskinindustri og industriautomatisering
 • EDB og informationsteknologi
 • Telefoni og telekommunikation
 • Finans og økonomi
 • Retspleje og jura
 • Logistik og transport
 • Faglig uddannelse
 • Samfundsvidenskab
 • EU-lovgivning og fællesskabspolitik
 • Marketing og reklame
 • Turisme og turistfremstød

Ovenstående områder finder anvendelse i oversættelsestjenester af følgende teksttypologier: kommerciel og privat korrespondance, pressemeddelelser, præsentationer, traktater, patenter, attester, certifikater og juridiske dokumenter, kontrakter, europæiske og internationale vedtægter, kataloger, brochurer, info-, PR- og reklamematerialer, brugs- og vedligeholdelsesvejledninger, brugsanvisninger, kvalitetssikringsmanualer, tekniske specifikationer, litterære tekster, rejseguider.

Udskriv=